Planowana Obwodnica Konstancina Jeziorny – DW 724

Planowana Obwodnica Konstancina Jeziorny – DW 724

Mieszkańcy gmin Konstancina Jeziorny i Góry Kalwarii od dawna czekają na budowę obwodnicy – drogi wojewódzkiej DW724 w nowym śladzie. W ich imieniu Senator Konstanty Radziwiłł podjął interwencję u Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Niniejszym publikujemy otrzymaną odpowiedź. Będziemy informować o dalszych działaniach podejmowanych w tym zakresie.