Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

W dniu dzisiejszym Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał przygotowaną przez grupę posłów we współpracy z kierowanym przez Senatora Konstantego Radziwiłła Ministerstwem Zdrowia nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Nowelizacja wprowadza przepisy, umożliwiające gminom podejmowanie działań ograniczających dostępność alkoholu. Umożliwiają one m. in. wprowadzenie do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, także tych, które zawierają do 4,5 proc. alkoholu. W obecnym stanie prawnym rada gminy określając liczbę punktów sprzedaży alkoholu, nie mogła uwzględniać w limicie piwa i alkoholu do 4,5 proc.

Nowela stanowi także, że gmina będzie mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli. Przepis ten pomoże rozwiązać problem związany z koncentracją dużej liczby punktów sprzedaży alkoholu w jednym miejscu, który jest szczególnie dotkliwy dla centrów dużych miast oraz kurortów turystycznych.

Zgodnie z nowymi przepisami, gmina będzie też mogła ograniczyć godziny nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży między godziną 22, a 6.

Nowelizacja wprowadza zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach, w parkach. Nowe przepisy wprowadzają szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, jednocześnie dając samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania. Wyłączeniu podlegać będą jednak miejsca przeznaczone do spożycia napojów alkoholowych na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów (w tzw. ogródkach piwnych).

Nowelizacja wprowadza też zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z tymi przepisami, sprzedaż i podawanie alkoholu w czasie trwania imprezy masowej będą mogły być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające jednorazowe zezwolenie. Przepis w nowym brzmieniu ma objąć również tzw. usługi cateringowe.

Polska jest krajem, w którym dostępność geograficzna, cenowa i czasowa alkoholu jest zbyt duża. Skutkuje to ogromnym spożyciem alkoholu i wszystkimi groźnymi skutkami tego zjawiska: społecznymi, zdrowotnymi i gospodarczymi. Ustawa jest pierwszym dobrym krokiem w kierunku ograniczenia tego dramatycznego zjawiska.